Storseans

 

En storseans är när ett medium i en större grupp agerar länk mellan andevärlden och deltagarna och förmedlar en kontakt från nära och kära. Alla medier arbetar och får information på olika vis, men alla förmedlar personligt riktade budskap, som vi själva får ta till oss och tolka. Under en storseans kan budskapen bli ganska korta och inte alltför ingående personliga, då det kan vara många från andra sidan som vill komma igenom. Det går inte på förhand att bestämma vem som skall komma igenom eller till vem budskapen skall vara riktade. Ofta blir det dem som för tillfället behöver det mest.

Billy Cook har arbetat som professionellt och internationellt medium i över30 år.
Med humor, värme, fötterna på jorden och stor respekt för andevärden guidar han seansens deltagare till en minnesvärd, ofta känslosam, glädjande och inte sällan rolig kväll i gränslandet mellan världen här och världen bortom.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in seansen. Mobiltelefoner skall vara avslagna under tiden seansen pågår.
Man bör vara minst 16 år för att deltaga i seansen. Vill du ta med någon som är yngre - meddela oss gärna i förväg.

Observera att varje seans är unik, att inget går att förutbestämma och inga garantier om något kan ges. men oftast blir det en magisk afton - det finns en anledning till att Billy Cook är så pass efterfrågad.