Vad är ett medium?

 

Ett medium är en person, som har förmågan att fungera som en tolk mellan oss och andevärlden. Mediet skall endast fungera som en kanal och inte bedöma, värdera eller korrigera det budskap som kommer igenom. Det är mottagaren av budskapet, som själv får tolka och avgöra betydelsen.